Via Việt Cổ là gì?

Via Việt là gì?

  • Via là từ viết tắt của Verify Information Account. Via Việt chúng ta có thể hiểu đơn giản nó là những tài khoản facebook được lập tại Việt Nam. Thông tin người dùng, địa chỉ đều là ở Việt Nam. Các tài khoản Via việt có thể là mới lập, hoặc đã được lập cách đây vài năm.
Via Việt Cổ

Via Việt cổ là gì?

  • Via Việt Cổ là những tài khoản via được lập tại Việt Nam.
  • Được tính từ năm 2016 trở về trước.
  • Khi sử dụng chạy quảng cáo thì tài khoản của bạn sẽ chạy sẽ rất mượt mà, hay nói 1 cách khác là tài khoản chạy “trâu bò”.
  • Có 1 số loại Via Việt như:
 + VIA Việt Cổ (2009 – 2017) 50 – 5k FR đã bật 2FA
 + VIA Việt 1m1-50$
 + VIA Việt 5m8-350$
 + VIAViệt Cổ đã xác minh danh tính (XMDT)
 + VIA Việt XMDT 1-5k bạn bè
 + VIA Facebook VIỆT 50-1K FR đã bật 2FA
 + VIA Facebook  VIỆT 1-5K FR đã bật 2FA
 + VIA Facebook  VIỆT 3-5K FR đã bật 2FA
 + Via Việt Cứng, Friend trên 300 bạn bè. Full 2FA + Mail Gốc