0971.71.33.22

Trang tính Google doc- công cụ quản lý hiệu quả

Hôm nay Project Media xin phép chia sẻ với bạn đọc trang tính google doc với công dụng quản lý một cách hiệu quả chạy quảng cáo facebook. Để trang tính chạy được bạn cần 1 dữ liệu đầu vào gốc:
1. Dữ liệu chạy quảng cáo facebook: gồm ngân sách đã chạy và số comment
2. Dữ liệu Báo cáo bán hàng từ nhân viên bán hàng

Trang tính Google doc- công cụ quản lý hiệu quả
Khi nhập 2 dữ liệu này vào, trang tính tự động nhảy ra báo cáo bao gồm các chỉ số quan trọng như:
– Chi phí 1 đơn hàng
– Chi phí 1 số điện thoại
– Tỷ lệ lấy được số điện thoại/ comment
– Tỷ lệ chốt đơn hàng của nhân viên bán hàng

– Tỷ lệ chi phí trên doanh thu bán hàng
– Doanh thu mỗi chiến dịch
2 trang tính độc lập, nhà quản lý chỉ cần theo dõi các chỉ số ở trang tính “Quản lý hiệu quả quảng cáo” là được.
Hy vọng rằng trang tính này là công cụ hữu ích cho các bạn:
Mẫu trang tính dành cho nhà quản lý: https://goo.gl/RENvjj
Mẫu trang tính báo cáo bán hàng của nhân viên bán hàng:https://goo.gl/6YD72M.

Chúc các bạn thành công!