0971.71.33.22

Thu thuế bán hàng qua Facebook đúng hay sai?

Mục lục

Được biết Cục Thuế TPHCM vừa thông báo nghĩa vụ đăng ký, khai nộp thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bao gồm: bán hàng hoá, dịch vụ qua internet, mạng xã hội cụ thể là facebook và một số hình thức thương mại điện tử khác.

Theo đó, các cá nhân kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ từ tất cả những hình thức kinh doanh (bao gồm cả hình thức kinh doanh trên mạng) có doanh thu trên 100 triệu đồng một năm đều  có nghĩa vụ đăng ký, kê khai nộp thuế.

Những loại thuế, lệ phí phải nộp gồm lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt,… .

Cụ thể, nhà phân phối, cung cấp hàng hóa phải nộp 1% thuế giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu; còn người cung cấp dịch vụ nộp thuế giá trị gia tăng 5% và 2% thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu; những đối tượng kinh doanh vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa nộp 3% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân 1,5% trên tổng doanh thu. Các hoạt động kinh doanh khác nộp thuế giá trị gia tăng 2% , thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Về mức lệ phí môn bài, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp một triệu đồng mỗi năm; doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng và doanh thu từ 100 đến 300 triệu đồng nộp lần lượt là 500.000 đồng và 300.000 đồng mỗi năm.