Hướng dẫn cài đặt những thông tin cơ bản cho Fanpage mới

1. Thông tin giới thiệu

Trong mục giới thiệu của Fanpage, có 3 mục chủ yếu cần cài đặt đối với 1 Fanpage mới lập:

 Danh mục: lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp giúp người dùng hiểu rõ về fanpage cũng như hoạt động chủ yếu của fanpage.

Tên người dùng hay còn có thể gọi là URL của Fanpage. Mục này rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới việc tìm kiếm tên fanpage trên facebook cũng như tên để SEO. Nên đặt tên dễ tìm, gần với tên của fanpage.

Tại mục Chỉnh sửa thông tin chung, có thể cung cấp các thông tin chi tiết hơn về fanpage như số điện thoại liên hệ, email, website để thuận tiện cho việc liên hệ. Đặt biệt là bạn phải cài đặt địa chỉ, vị trí trên bản đồ của Facebook để có thể kích hoạt chế độ Checkin địa điểm với những khách hàng ghé thăm fanpage và mua hàng.

2. Cài đặt chỉnh sửa trang

Trong phần cài đặt của Fanpage, chúng ta thường xuyên phải thay đổi cũng như cập nhật chức năng của fanpage tại 3 mục chính như trên.

Trong Tab chỉnh sửa CHUNG : chúng ta có thể cập nhật trạng thái của fanpage tùy vào mục đích sử dụng của từng fanpage.

Tab CHỈNH SỬA TRANG : để dễ dàng cho việc quản lý cũng như thuận tiện cho việc duy trì hoạt động của fanpage, bạn có thể cài đặt các Tab tiện ích cho fanpage tại đây tùy theo vào mục đích sử dụng.

Tab VAI TRÒ TRÊN TRANG giúp bạn có thể phần quyền, vai trò cửa những người cùng tham gia trong việc quản lý fanpage.

Quản trị viên là người có vai trò cũng như quyền hạn nhiều nhất. Các vị trí khác đảm nhiệm một vai trò cũng như chức năng và có những quyền hạn nhất định trong hoạt động trên fanpage. Người quản trị viên có quyền kích bất kỳ vị trí nào ra khỏi fanpage trong khi những vi trí thấp hơn ko thể. Nếu đồng thời có 2 hay nhiều nhà quản trị thì đều có quyền hạn như nhau, đồng nghĩa với việc những nhà quản trị có thể tự kích nhau ra khỏi fanpage. Vì thế việc phân quyền trên fanpage rất quan trọng và cần phải lưu ý với mỗi người quản lý fanpage.