0971.71.33.22

Cách phân chia chiến dịch quảng cáo cực hiệu quả

Dưới đây là những kinh nghiệm, không phải công thức về cách phân chia chiến dịch quảng cáo của Project Media, mời các bạn tham khảo.

Cách phân chia chiến dịch quảng cáo cực hiệu quả

Những sản phẩm khác nhau tạo thành các chiến dịch khác nhau, nên cần:
– Phân chia nhóm đối tượng của các nhóm sản phẩm là 1 trong các yếu tố giúp bạn giảm tới 30% tiền phung phí
– Các nhóm quảng cáo có đối tượng khác nhau 100%
– Tối ưu quảng cáo ngay khi có kết quả đầu tiên
– Giảm ngân sách khi 1 tuần mà không có hiệu quả
– Mỗi nhóm quảng cáo sẽ có biểu đồ khác nhau về mối tương quan giữa ngân sách và hiệu quả
– Chia nhóm quảng cáo theo các trường trong Demographic
– Sử dụng 40% ngân sách để test
– Xuất kết quả của ít nhất 1 tháng để tìm ra insight
– Tối ưu quảng cáo không chỉ dừng ở ngân sách
– Chỉ tối ưu chỉ số nào liên quan đến mục tiêu cao nhất của chiến dịch.

Chúc các bạn thành công!