0971.71.33.22

Cách đăng ký nick Facebook Free – Xác minh số điện thoại

Tôi xin giới thiệu những cách Active facebook nhanh chóng và tiện dụng:

1. Sử dụng Email ảo.

+ Đơn giản chỉ là Chọn 1 Mail có sẵn và điền vào sau đó chờ Email kích hoạt của Facebook.
+ Những list mail có sẵn:http://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html
+ Tham khảo thêm: Google -> Keyword -> 10 minute Mail => Mỗi mail này chỉ có thể check thư dc trong 10 phút. Sau 10phut sẽ có 1 mail khác được khởi tạo.

2. Sử dụng Phone ảo.

+ Đơn giản chỉ là Chọn 1 Phone có sẵn và điền vào sau đó chờ SMS kích hoạt của Facebook.
+ Những Phone ảo có sẵn:http://www.receivesmsonline.net/
+ Tham khảo thêm: Google -> Keyword -> Receive SMS Free => SMS sẽ nhận rất nhanh từ FB, chứ ko có ròm rà như VN
Kinh nghiệm: Chỉ sài với mục đích tạo acc để MK, SPAM, LIKE, vvv vì ko đảm bảo an toàn thông tin nên hạn chế sử dụng cho Acc chính.