Các cách liên hệ Facebook xử lý sự cố

Các cách contact với Facebook
Dưới đây tôi tổng hợp các cách liên hệ Facebook để xử lý cá sự cố thường gặp, nếu bạn còn biết form nào để liên hệ sự cố thì comment bổ sung thêm nhé :)
Trang.
Báo cáo sự cố trang facebook: https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
(không up được ảnh, bài lỗi … etc)
Report trang (tích cực, tiêu cực): https://www.facebook.com/help/contact/?id=354963731183415
Báo cáo xâm phạm bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=208282075858952
Báo cáo về sự mất tích trang: https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
(bị hack admin, trang có tồn tại không tìm thấy)
Về quảng cáo, thanh toán:
Quảng cáo bị từ chối: https://www.facebook.com/help/contact/454537974582838
Xin liên kết đối tác quảng cáo: https://www.facebook.com/business/contact.php
Góp ý cải thiện quảng cáo cho Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/?id=291733024205607
Báo cáo sai phạm của ads người khác: https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
Hỏi về vấn đề thanh toán và ngân hàng:https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Trình quản lý quảng cáo bị lỗi, thanh toán bị khóa (Ads manage error, Disable:https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Support thêm về thanh toán (thẻ bị từ chối an toàn, hóa đơn …):https://www.facebook.com/help/contact/190643187762050
https://www.facebook.com/help/contact/?id=239064626155650
 
Về bài viết, bảng tin
Bảng tin, trang chủ có vấn đề: https://www.facebook.com/help/contact/?id=235210136497081
Không load được các bài cũ hơn: https://www.facebook.com/help/contact/?id=163663033726185
Bài viết không xuất hiện trên newfeed: https://www.facebook.com/help/contact/?id=167649556677152
 
Time line và hồ sơ cá nhân:
Profile, Timeline, Wall: https://www.facebook.com/help/contact/?id=226916947395364
Profile không load, trắng tinh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=266793866720368
Thiếu bài viết, thiếu post trên wall: https://www.facebook.com/help/contact/?id=144040449046092
 
Vấn đề ảnh, video:
Chỉnh sửa tag ảnh có vấn đề: https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Bị mất album ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=262929953775025
Sự cố khi bật video: https://www.facebook.com/help/contact/?id=262929953775025
Sự cố mất video: https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
 
Khác:
Chat mất kết nối: https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Sự cố về tìm kiếm: https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Sự cố về notificastion: https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Thiết lập bảo mật có vấn đề: https://www.facebook.com/help/contact/?id=308229232560802
Bảo mật tài khoản theo lời khuyên của Facebook:https://www.facebook.com/checkpoint/checkpointme?f=113194692112762
Report bản quyền hình ảnh, videos, tin cá nhân:https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Report lỗ hổng bảo mật: https://www.facebook.com/whitehat/report/
Vấn đề Facebook cho di động: https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Xác minh di động bị trục trặc: https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Sự cố về Group: https://www.facebook.com/help/contact/?id=197060467057875
Sự cố về Event: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348719565146937
Báo cáo 1 nhóm, sự kiện không xác định rõ: https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
Xác minh email tài khoản trục trặc: https://www.facebook.com/help/contact/?id=174964429275926
Xóa vĩnh viễn tài khoản: https://www.facebook.com/help/delete_account
Phản hồi chung cho tất cả dịch vụ Facebook:https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323