14 Oct 2015
1543 lượt xem

Thủ thuật Tự động tái kích hoạt Facebook

Vào một ngày nào đó do công việc bận hay một lý do nào đó mà bạn không muốn dùng facebook nữa, Cách tốt nhất là hay khóa lại, Khi nào cần bạn sẽ mở nó ra. Việc này cũng…

Xem tiếp